Integritetspolicy TR Media

Integritetspolicy TR Media

Allmänt

Den här integritetspolicyn innehåller information om hur TR Media AB behandlar personuppgifter. Vår ambition är att vara så transparenta som möjligt gällande hur vi behandlar dina uppgifter samt att göra allt vi kan för att skydda dem.

Personuppgiftsansvarig

TR Media AB
Box 11139
161 11 Bromma
Telefon: 08-564 820 00
E-post: info@trmedia.se
Webbplats. https://www.trmedia.se/

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

TR Media behandlar dina personuppgifter 

 • när du beställer en prenumeration/ett abonnemang
 • när du beställer trycksaker 
 • när du anmäler dig för att delta i våra event
 • när du beställer nyhetsbrev
 • när du beställer digitala tjänster
 • när du bokar en annons
 • när du använder våra digitala produkter
 • när du besöker våra kanaler i sociala medier
 • när du tipsar Travronden 
 • när du söker kontakt med oss 
 • när du ansöker om anställning 
 • när du besöker vårt kontor
 • när vi tror att du kan vara intresserad av våra produkter
 • när du anlitar TR Media för uppdrag
 • när du deltar i någon av våra tävlingar
 • när du godkänner ett samarbete i Jokersystemet
 • när du budar/säljer/köper ett objekt på TR Auktion

Följande personuppgifter kan behandlas av oss:

 • För- och efternamn 
 • Postadress
 • Leveransadress
 • Faktureringsadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Land
 • Företag
 • Organisationsnummer
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Autogiro/Bankkonto
 • Transaktioner
 • Abonnemang/prenumerationer
 • Uppdragsavtal
 • Köp
 • Lösenord
 • Användarnamn
 • Fyra sista siffrorna kreditkort

för att vi ska kunna utföra följande aktiviteter (samt rättslig grund) 

 • Ta betalt (avtal)
 • Följa betalningshistorik (bokföringslag)
 • Fakturera (avtal)
 • Distribuera TR Medias fysiska produkter (avtal)
 • Ge tillgång till TR Medias digitala produkter (avtal)
 • Tryck (t ex tidningar/banprogram/segertavlor) (avtal)
 • Sälja och hantera annonser (avtal)
 • Utföra uppdrag enligt avtal (avtal)
 • Leverera nyhetsbrev du valt att prenumerera på (avtal)
 • Arrangera event (avtal) 
 • Göra en kontroll mot NIX-registret (rättslig förpliktelse)
 • Hantera rättigheter som faller under GDPR (rättslig förpliktelse) 
 • Ge möjlighet till samarbete i Jokersystemet (berättigat intresse)

Vi hanterar även följande personuppgifter: 

 • Uppgifter som du skickat in via e-post
 • Öppningsfrekvens i nyhetsbrev
 • Klick i nyhetsbrev
 • Preferenser i våra digitala produkter
 • Aktivitet i inloggat läge
 • Aktivitet i sociala medier
 • IP-nummer
 • Detaljer om vilken enhet du använder
 • Alias och bild (frivilligt)
 • Foto och film via säkerhetskamera 

för att kunna utföra följande aktiviteter (samt rättslig grund)

 • Marknadsföra TR Medias egna produkter via e-post, telefon och post. Travronden, Travronden Spel, Spelvärde, Jokersystemet, Travfakta, Köpandel, Storavinster, Travögat, Överodds, TR Auktion (berättigat intresse) 
 • Marknadsföra Jokersystemet AS egna produkt Jokersystemet.no via e-post, telefon och post. 
 • Kundtjänst (berättigat intresse)
 • Mejlkontakt (berättigat intresse)
 • Överföra filer (berättigat intresse)
 • Digital produktutveckling (berättigat intresse) 
 • Hantering av prospects (potentiella kunder) (berättigat intresse) 
 • Inbjudningar till event (berättigat intresse) 
 • Tävlingar och annonsering på sociala medier (berättigat intresse)
 • Rekrytering av medarbetare (berättigat intresse)
 • Ta emot tips till Travronden (berättigat intresse)
 • Övervaka säkerheten på kontoret (berättigat intresse)
 • Skapa personliga erbjudanden (profilering) (berättigat intresse)


Vi på TR Media vill att du som kund ska få ut så mycket som möjligt av din upplevelse hos oss. Därför vill vi ha möjligheten att ge dig personliga erbjudanden och relevant information anpassad för just dig.

TR Media kommer att hantera dina personuppgifter för att analysera ditt köpbeteende och ditt beteende i TR Medias digitala produkter för att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering) till dig. 

För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, till exempel information om vilka av våra produkter du föredrar eller om du är intresserad av sport, spel eller båda (endast om du själv lämnat detta till oss). Vi kan komma att analysera vilka köp du tidigare gjort eller stoppat i kundkorgen. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig. 

Vi på TR Media är väldigt noga med att respektera och på ett säkert sätt hantera dina personuppgifter, för oss är det viktigt att du som kund får information och erbjudande som känns relevanta för dig. Vi baserar denna behandling av dina uppgifter på berättigat intresse. 

 • Skapa anpassade målgrupper på sociala medier (berättigat intresse)

Sociala medier är en viktig kanal för TR Media och det är viktigt för oss att jobba tydligt med våra målgrupper på Facebook, Instagram och Twitter. Vi använder oss där av anpassade målgrupper för att kunna hitta nya kunder och ge dig som redan är kund hos oss bäst möjliga upplevelse av vår närvaro på sociala Medier. För att skapa anpassade målgrupper (som innebär att vi laddar upp en fil med e-postadresser på Facebook eller Twitter) använder vi den e-postadress du själv gett oss och vi hanterar denna enligt de riktlinjer som finns, på ett respektfullt och säkert vis. Vi baserar denna behandling av dina uppgifter på berättigat intresse. 

Personuppgifter kan komma att hanteras för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

TR Media har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Cookiepolicy
Vi på TR Media använder oss av cookies och annan spårningsteknik för att ge dig den bästa upplevelsen av våra produkter. Här kan du läsa vår cookiepolicy samt göra egna inställningar gällande cookies och annan spårningsteknik. https://www.trmedia.se/cookiepolicy
 

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Vid beställningar av och anmälningar till TR Medias och TR Medias dotterbolags tjänster och produkter kan personuppgifter komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till en person eller ett företag utanför TR Media, i den utsträckning det krävs för att kunna utföra betalningar, fakturera, administrera, hantera förfrågningar om och erbjuda beställningen.

Vad gäller marknadsföringsåtgärder, uppföljning och utveckling av TR Medias och TR Medias dotterbolags tjänste- och produktutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som TR Media samarbetar med. 

Vi har ingått specifika personuppgiftsbiträdesavtal med varje tjänsteleverantör vi samarbetar med. Vi har även kontrollerat deras allmänna tekniska och organisatoriska åtgärder. Våra leverantörer är endast behöriga att behandla uppgifterna enligt bestämmelserna i denna integritetspolicy, endast å våra vägnar och enligt våra instruktioner. 

Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Gemensam databas TR Media och TR Medias dotterbolag Jokersystemet
Inom TR Media ingår bolagen TR Media AB samt Jokersystemet AS. TR Media tillhandahåller tjänster inom trav och spel. Bland annat följande tjänster: travronden.se, travrondenspel.se, köpandel.se, spelvärde.se, jokersystemet.se, travögat.se, storavinster.se, travfakta.se, trmedia.se och överodds.se. 

Jokersystemet AS tillhandahåller också tjänster inom trav och spel. I dagsläget tillhandahålls följande tjänst: jokersystemet.no. Se separat integritetspolicy.

TR Media AB och Jokersystemet AS har en gemensam databas och samarbetar för att förbättra sina tjänster och produkter. Den gemensamma databasen administreras av TR Media AB. TR Media AB och Jokersystemet AS har ett gemensamt ansvar för personuppgiftsbehandlingen i databasen. 

Personuppgiftspolicy för Jokersystemet AS finns här: https://www.jokersystemet.no/personvernerklring

Personuppgiftsbehandling i och utanför EES
Vissa av våra leverantörer är belägna utanför EU och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och kommer därmed att få tillgång till och behandla dina personuppgifter därifrån. Vid sådan överföring har vi som krav att det finns stöd enligt lag, till exempel att vi har ingått standardiserade avtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen med leverantörerna. 

Här kan du läsa mer om standardavtalsklausuler https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Hur länge finns personuppgifter kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten eller produkten, fakturera, hantera klagomål, hantera frågor gällande GDPR eller reklamationer med mera. 

TR Media behåller dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i tre år efter att kundrelationen har avslutats. 

 1. Om du köpt ett abonnemang på en produkt (som t ex Travronden årsabonnemang)  är kundrelationen avslutad när abonnemanget har upphört eller vid senaste inloggningen. 
 2. Om du köpt ett klippkort på en produkt (som t ex Spelvärde klippkort)  är kundrelationen avslutad när när klippen är slut eller vid senaste inloggningen. 
 3. Om du styckeköpt en produkt (som t ex Spelvärde V75-tips) är kundrelationen avslutad efter ditt senaste köp eller senaste inloggning.
 4. Om du nyttjat en gratisprodukt (som t ex Joker Sport) är kundrelationen avslutad efter din senaste inloggning.
 5. Om du valt att signa upp dig på digitala nyhetsbrev avslutas kundrelationen när du avregistrerar dig (opt-out). 

Vissa uppgifter behöver vi dessutom ha kvar längre tid för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande lagar. Vi raderar då de kunduppgifter som inte krävs för att uppfylla till exempel bokföringslagen och behåller endast de som krävs för ekonomisk spårbarhet.

Uppgifter om dig som sökt anställning hos oss sparas hos personen som är ansvarig för anställningen och sprids ej vidare utan godkännande. Dessa uppgifter sparas i högst 12 månader hos TR Media. 

Dina rättigheter
Du har rätt att erhålla personuppgifter om dig som du har lämnat till oss. Om du kontaktar oss skriftligen med en sådan begäran kommer vi att lämna dina personuppgifter i vanligt och maskinläsbart format till dig utan onödigt dröjsmål från tiden av mottagandet av din förfrågan. På din begäran skickar vi dina personuppgifter till tredje man (en annan personuppgiftsansvarig) som du identifierar i din förfrågan, såvida inte en sådan begäran skulle påverka andras rättigheter och friheter, och där det är tekniskt möjligt.

I de fall vi baserar vår behandling på en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen. 

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till TR Media och skriftligen begära ändring, begränsning eller radering. 

Kontakta oss via info@trmedia.se eller ett skriftligt brev. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna utföra det du önskar. 

Invändning mot direkt marknadsföring
Om du inte längre vill ha kommersiell information och erbjudanden från från TR Media, TR Medias dotterbolag och samarbetspartner kan du begära att vi upphör med användandet av dina personuppgifter för dessa ändamål. Vi kommer då att upphöra med detta utan dröjsmål. 

Kontakta oss via info@trmedia.se. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna utföra det du önskar.

Rätten att bli glömd av Google
TR Media raderar generellt sett inte artiklar som publicerats. Om starka eller synnerliga skäl föreligger kan du kontakta ansvarig utgivare på respektive varumärke för att få det prövat. Beslutet går inte att överklaga. Vill du inte att artiklar som publicerats på till exempel Travronden ska synas i sökresultat kan du kontakta Google. Läs mer här: https://support.google.com/legal/answer/10769224?hl=sv&ref_topic=4556931

Säkerhetskamera
TR Media har två säkerhetskameror för att förhindra inbrott, brottslig aktivitet och för incidenthantering när larmet väl gått (för att larmpersonal ska ha uppsikt över lokalen). Säkerhetsfilmen sparas i tre dagar för att kunna kontrollera och spara bevis om oegentligheter skulle upptäckas i efterhand. Därefter raderas säkerhetsfilmen.

Länkar
På TR Medias webbplatser förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet
Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. TR Media vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder, speciellt tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst. 

Klagomål
Du har rätt att framföra en klagan avseende vår personuppgiftsbehandling till: 

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Här får du information om hur du ska gå tillväga https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Personuppgiftspolicyn kommer att uppdateras löpande. 

Den senaste uppdateringen gjordes: 23 November 2022.

Kontakt
Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på 08-564 820 00
eller info@trmedia.se