Allmänna villkor & Integritetspolicy

Klicka här för att ta del av TR Medias integritetspolicy

Klicka här för att ta del av TR Auktions särskilda villkor


Allmänna villkor

Välkommen till TR Media AB, 556078-5114, Box 11139, 161 11 Bromma, Sverige. Vi erbjuder både abonnemangstjänster och styckköp av produkter och tjänster. Bland våra varumärken finner du Travronden, Spelvärde, Jokersystemet, Travögat, Storavinster, Travfakta. Dessa Användarvillkor reglerar din användning av våra tjänster. Genom att använda trmedia.se och/eller göra en beställning av något av våra varumärken, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör din beställning.

1, Godkännande av Användarvillkor
Dessa Användarvillkor reglerar din användning av samtliga tjänster erbjudna via TR Media. Om du inte samtycker till dessa Användarvillkor ska du inte använda våra tjänster. Du måste vara 18 år och myndig för att kunna genomföra köp.

2, Ändringar i Användarvillkor
TR Media kan ibland ändra dessa Användarvillkor. Sådana ändringar skall träda i kraft omedelbart, dock under förutsättningen att de (om inget annat meddelas) träder i kraft 30 dagar efter att de publicerats.

3, Kommunikationsinställningar
Du samtycker till att ta emot meddelanden från TR Media som rör ditt konto i elektronisk form. Dessa meddelanden kan innebära att vi skickar e-postmeddelanden till den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Dessa meddelanden handlar om ditt konto och är en del av ditt förhållande till TR Media. Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, och övrigt som vi skickar till dig elektroniskt kommer att uppfylla alla juridiska kommunikationskrav, inklusive att sådana meddelanden är skriftliga. Du bör spara kopior på elektronisk kommunikation genom att skriva ut en papperskopia eller spara en elektronisk kopia.

4,  Abonnemang
Våra löpande abonnemang fortsätter månad efter månad tills dess att Du säger upp det. Du måste ha tillgång till internet och ge oss en aktuell och giltig betalningsmetod med accepterat betalkort/kreditkort för att kunna öppna ett abonnemang. Första gången man registrerar sitt kort reserverar banken 10 SEK under ca 5 sekunder för att kunna validera kortet. Detta är ingen debitering utan endast en kort reservation, och syns på kontoutdraget under ett dygn. Den månatliga abonnemangsavgiften dras från ditt betalkort/kreditkort i förskott. Du måste avsluta ditt abonnemang innan månadsavgiften dras för nästa månad för att undvika debitering av nästa månads abonnemangsavgift. Du kan avsluta ditt abonnemang när som helst och du kommer att ha fortsatt tillgång till tjänsten till dess att den aktuella förskottsbetalda abonnemangsmånaden är slut. Om Du på något sätt missbrukar ditt abonnemang kan TR Media vägra förlängning av abonnemanget trots att Du är villig att betala abonnemangsavgiften. TR Media förbehåller sig rätten att höja abonnemangsavgiften.

5, Användning av våra tjänster
Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör TR Media AB. Om inget annat anges är alla tjänster och allt innehåll som erbjuds via TR Media endast för din personliga och icke-kommersiella användning. Vi uppdaterar kontinuerligt våra tjänster. Vi förbehåller oss rättigheten att efter vårt eget och absoluta gottfinnande göra ändringar från tid till annan i hur vi erbjuder och bedriver våra tjänster. Du samtycker till att använda våra tjänster, inklusive alla funktioner och all funktionalitet som förknippas därmed, i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar eller andra restriktioner vid användning av tjänsterna eller innehållet däri. 

Du får inte arkivera, reproducera, distribuera, modifiera, visa, utföra, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, erbjuda till försäljning eller använda (förutom det som explicit tillåts i dessa Användarvillkor) innehåll och information som finns som innehåll på, eller hämtas från eller genom våra tjänster, utan skriftligt tillstånd från TR Media. Du samtycker också till att inte använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiska sätt att få tillgång till våra tjänster och vårt innehåll; dekompilera, dekonstruera, eller ta isär någon programvara eller andra produkter eller processer som kan nås; föra in någon kod eller produkt för att manipulera innehållet på våra tjänster på något sätt eller använda s.k. data mining, datainsamling eller någon annan extraheringsmetod. Därutöver samtycker du till att inte ladda upp, publicera, e-posta eller i övrigt skicka eller överföra något material som är utformat för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten av något datorprogram eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning som förknippas med våra tjänster, detta omfattar alla programvirus eller annan datorkod, filer eller program. Vi kan avsluta eller begränsa din användning av våra tjänster utan att kompensera eller meddela dig om du, eller vi har befogad anledning att tro att du, (i) handlar i strid med något av dessa Användarvillkor eller (ii) är involverad i olaglig eller felaktig användning av vår tjänst. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivanden.

Du har som kund eget ansvar att kontrollera att informationer på webbplatsen stämmer överens med spelbolagens information. Du har som kund hela det totala ansvaret för spel, spelsystem mm som lämnas in till spelbolaget ATG. Du har vidare som kund hela det totala ansvaret för att kontrollera att kostnaden för de till spelbolaget överförda spelsystemen motsvarar det belopp som dragits från ditt konto hos spelbolaget och Du måste själv tillse att Du erhåller kvitto eller annat motsvarande bevis av spelbolaget på till spelbolaget insänt spel. TR Media påtar sig inget ansvar för fel som kan uppstå vid överföringar mellan dig och spelbolaget. För allt spel och dess konsekvenser ansvarar Du själv.
Användning av informationen på webbplatsen sker på din egen risk. Informationen som lämnas ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller som en rekommendation i något avseende från TR Media.

Ett konto är endast avsett/tillåtet att användas av en enskild användare. Om fler än en person loggar in på samma konto (från flera olika platser) nås per automatik ett gränsvärde vilket medför att kontot stängs av.

6, Begränsningar i användandet av webbplatserna
Informationen på webbplatsen kommer från källor som TR Media bedömer vara tillförlitliga. TR Media kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att detta särskilt meddelas. TR Media garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar.

7, Länkning mm
TR Media har inte granskat någon av de webbplatser som innehåller länkar till våra webbplatser och står inte som ansvariga för innehållet på några av dessa sidor. Om Du vill länka till våra webbplatser från din webbplats får Du endast länka till våra startsidor. Du får inte länka till andra sidor på våra webbplatser utan skriftligt medgivande från TR Media.
TR Medias webbplatser innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator när Du besöker webbplatserna. Textfilen används bland annat för att underlätta din användning av webbplatserna. 

8, Behandling av personuppgifter
TR Media behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (även kallad GDPR). Regleringen gäller i hela EU/EES. Vår ambition är att vara så transparenta som möjligt gällande hur vi behandlar dina uppgifter samt att göra allt vi kan för att skydda dem. Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som behövs för vår relation med dig som kund. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

9, Friskrivning
Trots att TR Media vidtagit åtgärder för att se till att all information på webbplatserna är korrekt och uppdaterad kan informationen innehålla felaktigheter eller tryckfel. TR Media lämnar inga garantier eller utfästelser om innehållet i informationen. TR Media påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller brister i informationen eller innehållet på webbplatserna. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Informationen bör noggrant utvärderas av dig själv. Vi lämnar inga garantier eller utfästelser att tjänsterna fungerar felfritt eller att webbplatserna är fria från datavirus eller andra skadliga funktioner eller mekanismer. Om din användning av TR Medias webbplatser leder till behov av underhåll, reparation eller utbyte av utrustning eller data eller några andra kostnader så är inte TR Media ansvariga för dessa kostnader. I den mån det är tillåtet enligt lag är TR Media inte ansvariga för förlorad data, direkt eller indirekt skada, intäktsbortfall, utebliven vinst, följdskada eller annan skada.

10, Tvist och lagval
Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras i svensk domstol enligt svensk lag.

11, Betalningar
Våra betalningar hanteras av Swedbank Pay. 

Deras villkor för betalning och behandling av personuppgifter kan du ta del av via nedanstående länkar:

  • Fakturabetalning: https://www.swedbankpay.se/villkor/faktura
  • Kreditbetalning: https://www.swedbankpay.se/villkor/kredit
  • Behandling av personuppgifter: https://www.swedbankpay.se/villkor/behandling-av-personuppgifter